Bài 73 trang 32 sgk toán 6 tập 1


Bạn đang xem: Bài 73 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Áp dụng công thức (a^n = underbrace a.a...a_n,,thừa,,số,,a,,left( n e 0 ight)) nhằm tính ra kết quả rồi thực hiện phép tính. 

b, c ) Ta có thể áp dụng bí quyết : (a.b + a.c = a. (b + c)) hoặc (a.b - a.c= a. (b - c ))


Lời giải chi tiết

a) (5 . 4^2 – 18 : 3^2)(= 5 . 16 - 18 : 9 = 80 - 2 = 78;)

b) (3^3 . 18 – 3^3 . 12 )(= 27 . 18 - 27 . 12 = 486 - 324 = 162;)

Lưu ý: Ở câu này hoàn toàn có thể áp dụng đặc thù phân phối của phép nhân so với phép cộng như sau:

(3^3 . 18 – 3^3 . 12 )(= 3^3. (18 - 12) = 27 . 6 = 162; )

c) (39 . 213 + 87 . 39 )(= 39 . (213 + 87) = 39 . 300 = 11700;)

d) (80 – <130 – (12 – 4)^2> = 80 - (130 -8^2)) (= 80 - (130 - 64) = 80 - 66 = 14.)

bantin24h.info


*
Bình luận
Bài tiếp sau
*

Xem thêm: Những Cách Học Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất Thế Giới 2017, 10 Cách Học Tiếng Anh Đảm Bảo Thành Công

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp bantin24h.info


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng bantin24h.info. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép bantin24h.info gởi các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.