Hàm tính thời gian làm việc trong excel

Đôi khi, trong quá trình làm việc với tài liệu ngày tháng sống trong Excel, chúng ta cần tính khoảng thời hạn giữa nhị thời điểm. Nội dung bài viết này Học Excel Online sẽ chia sẻ cho chúng ta về việc thực hiện hàm DATEDIF kết phù hợp với 1 số kí thuật khác để đạt được hiệu quả này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của chúng ta đã chứa phần đông các tin tức về nội dung bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Hàm tính thời gian làm việc trong excel


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là ngày tháng trước tiên hoặc ngày bước đầu của một khoảng thời hạn đã cho.End_date: Là ngày sau cuối hoặc ngày ngừng khoảng thời gian.Unit: Là giá trị tin tức muốn trả về.

Dưới đó là những ví dụ ví dụ để bạn hiểu rộng về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ giữa hai thời gian trong Excel bởi hàm datedif

Để tính số giờ giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

và dấn được hiệu quả là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút hai thời điểm trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số phút thân hai thời khắc trên bọn họ sử dụng cách làm sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và dìm được công dụng là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính khoảng thời gian giây giữa hai thời điểm trong Excel

Để tính số giây giữa hai thời điểm trên họ sử dụng phương pháp sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và nhấn được hiệu quả là 154760085

Tính số năm giữa hai thời khắc trong Excel

Để tính số năm giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng cách làm sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và thừa nhận được kết quả là 4

Tính số tháng thân hai thời khắc trong Excel

Để tính số tháng giữa hai thời khắc trên bọn họ sử dụng cách làm sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và dìm được hiệu quả là 58

Tính số ngày giữa hai thời khắc trong Excel với hàm datedif

Để tính số ngày giữa hai thời khắc trên họ sử dụng hàm datedif với bí quyết sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và thừa nhận được công dụng là 1791

Trước khi chia sẻ một công thức tổng quát cho hồ hết trường hợp bạn cũng có thể nghĩ đến, xin hãy chia sẻ nội dung bài viết này, sự share là nguồn khích lệ lớn nhất để trang web liên tiếp những bài viết thế này

Tính thời hạn tổng hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời gian hàm datedif

Chúng ta dùng công thức hàm datedif để thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và nhấn được tác dụng như mong mỏi muốn:

4 năm, 10 tháng ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT để định dạng thời gian


Để áp dụng hàm TEXT, họ hãy làm quen với cùng 1 số quy mong định dạng của hàm này.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải Cơ Sở 2 021, Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải 2021


Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số vật dụng nhất cụ thể rồi, họ muốn định hình gì thì chúng ta sẽ bỏ vào đó. Tham số thứ 2 là bọn họ muốn định dạng như thế nào, trong bài xích này, chúng ta muốn định dạng thời gian. Vậy nên bọn họ sẽ xem thêm 1 số lấy một ví dụ sau đây:
Tính số giờ thân 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ với phút thân 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính giờ, phút với giây thân 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để chúng ta hiểu hơn về hàm Dateif, mình sẽ cung cấp cho bạn thêm một lấy ví dụ như nữa nhé!

Tính số ngày từ thời điểm ngày bắt đầu tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày giữa 2 thời điểm: từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc, họ có 2 giải pháp làm như sau:

*

Cách 1: dùng phép trừ trực tiếp giữa 2 mốc ngày: Ngày xong – Ngày bắt đầu

Kết quả y hệt như tại ô C2 trong hình trên.

Cách 2: áp dụng hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")

Ký hiệu “d” đại diện cho một ngày (Day)

Ta thấy công dụng của cả 2 cách tính đều bởi nhau.

Tính số tuần thân hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF không có đơn vị tính là Tuần, tuy vậy dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn có 7 ngày, do đó ta có thể làm như sau:

Lấy công dụng hàm DATEDIF theo ngày chia cho số 7

*

Công thức tại ô D2 cho bọn họ kết quả tính theo số tuần thân hai ngày: từ ngày bắt đầu cho tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), họ sẽ thực hiện hàm loại bỏ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng giữa hai ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng thông số “m” trong hàm DATEDIF như sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính vào hàm DATEDIF trên phép tắc tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa nhì ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng tham số “y” vào hàm DATEDIF như sau:

*

Tại ô F2 dùng công thức xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính trong hàm DATEDIF được tính trên nguyên tắc đủ ngày.

Tính số mon lẻ ngoài các năm tròn

Để tính số tháng lẻ xung quanh số năm, ta rất có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số tháng – (Số năm * 12)

Cách 2: thực hiện hàm DATEDIF với thông số là “ym”

*

Trong ô E2, cách làm Datedif sử dụng là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 mon = 1 năm + 4 tháng lẻ

Hi vọng với công thức này, các chúng ta cũng có thể vận dụng linh động cho quá trình của mình.

Để hoàn toàn có thể ứng dụng giỏi Excel vào vào công việc, chúng ta không chỉ nắm rõ được các hàm mà lại còn phải sử dụng tốt cả những công cố kỉnh của Excel. Phần đa hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những nguyên tắc thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…