Lâu Đài Tình Ái Hương Lan Thái Châu

<00:00.00>Bài hát: lâu Đài Tình Ái<00:04.00>Ca sĩ: mùi hương Lan , Thái Châu<00:08.00><00:08.08> <00:12.76>Anh sẽ vì em<00:14.76>Làm thơ tình ái.

Bạn đang xem: Lâu đài tình ái hương lan thái châu

<00:17.70><00:20.14>Anh vẫn gom mây <00:21.82>Kết hình lâu.. đài.<00:24.63><00:27.57>Đợi chờ một tối trăng <00:29.95>Nào tới,<00:31.64>Đợi chiều rubi <00:33.01>Hôn bên trên làn tóc<00:34.95><00:35.57>Đợi một lượt <00:36.45>Không gian đổi mới,<00:38.76>Đón nhị đứa <00:40.01>Chúng ta nhưng mà thôi.<00:42.26><00:42.45><00:45.45>Tinh tú <00:46.45>Trời cao <00:47.51>Thành vương miện sáng.<00:50.26><00:52.82>Khai lễ đăng quan <00:54.76>Vũ trụ <00:55.82>Chong đèn.<00:57.45><00:58.07><01:00.65>Hoàng hậu về <01:01.97>Cao lịch sự quyền quí,<01:03.78><01:04.51>Đẹp niềm vui <01:05.57>Quân vương vừa ý,<01:07.26><01:08.01>Và thành tháp <01:09.01>Mang thương hiệu Tình Ái<01:10.88><01:11.32>Đón hai đứa <01:12.70>Chúng ta cơ mà thôi.<01:15.26><01:15.57><01:19.20>Em ơi thành tháp tình ái đó<01:22.38>Chắc không có trên<01:24.32>Trần gian<01:25.64><01:26.26>Em gửi anh vào <01:27.95>Bằng giờ đồng hồ hát<01:29.76>Chắp song cánh nhung <01:31.70>Thiên thần.<01:32.95><01:33.57>Em ơi thành tháp tình ái đó<01:37.01>Sáng trong ánh tinh ước xa<01:40.14><01:40.89>Cho nên mặc dầu <01:42.39>Nghìn năm qua<01:43.95><01:44.51>Còn vương vít <01:45.89>Đôi hồn hoa.<01:47.95><01:48.14><01:50.82>Anh kết lầu hoa <01:52.76>Bằng thơ tình ái<01:55.57><01:58.26>Cho đôi mắt em xanh <01:59.95>Đến tận muôn đời.<02:02.82><02:06.13>Chuyện tình bản thân <02:07.39>Chưa nghe lừa dối<02:09.14><02:09.70>Lời hứa hẹn đầu <02:10.95>Chưa bước vào tối<02:12.57><02:13.32>Thì thành tháp <02:14.39>Mang thương hiệu tình ái<02:16.07><02:16.64>Đón hai đứa <02:18.01>Chúng ta nhưng thôi.<02:21.07><02:21.39><02:50.27><02:56.29>Tinh tú <02:57.20>Trời cao <02:58.36>Thành vương miện sáng.

Xem thêm: Dầu Dừa Có Tác Dụng Gì? Cách Trị Tóc Khô Xơ Bằng Dầu Dừa Hiệu Quả Nhất

<03:01.10><03:03.48>Khai lễ đăng quan tiền <03:05.42>Vũ trụ <03:06.35>Chong đèn.<03:08.04><03:08.36><03:11.48>Hoàng hậu về <03:12.67>Cao sang quyền quí,<03:14.35><03:14.98>Đẹp nụ cười <03:16.35>Quân vương vừa ý,<03:18.23><03:18.80>Và thành tháp <03:19.79>Mang thương hiệu Tình Ái<03:21.60><03:21.98>Đón nhị đứa <03:23.35>Chúng ta mà lại thôi.<03:25.67><03:25.92><03:29.79>Em ơi thành tháp tình ái đó<03:33.29>Chắc không có trên<03:35.10>Trần gian<03:36.36><03:36.98>Em chuyển anh vào <03:38.79>Bằng giờ hát<03:40.42>Chắp đôi cánh nhung <03:42.35>Thiên thần.<03:43.48><03:44.17>Em ơi thành tháp tình ái đó<03:47.67>Sáng trong ánh tinh ước xa<03:50.98><03:51.48>Cho nên mặc dù <03:53.17>Nghìn năm qua<03:54.54><03:55.29>Còn vương vấn <03:56.73>Đôi hồn hoa.<03:58.48><03:58.73><04:01.79>Anh kết lầu hoa <04:03.35>Bằng thơ tình ái<04:05.92><04:08.92>Cho mắt em xanh <04:10.79>Đến tận muôn đời.<04:13.60><04:16.86>Chuyện tình mình <04:18.10>Chưa nghe lừa dối<04:19.79><04:20.48>Lời hứa hẹn đầu <04:21.60>Chưa đi vào tối<04:23.42><04:24.17>Thì thành tháp <04:25.11>Mang thương hiệu tình ái<04:26.92><04:27.35>Đón nhị đứa <04:28.73>Chúng ta mà... Thôi.<04:31.42><04:31.60><04:34.98>Chuyện tình bản thân <04:36.29>Chưa nghe lừa dối<04:38.05><04:38.80>Lời hứa đầu <04:40.18>Chưa bước vào tối<04:41.67><04:42.29>Thì lâu đài <04:43.54>Mang thương hiệu tình ái<04:45.14><04:45.60>Đón hai đứa <04:46.92>Chúng ta mà... Thôi.<04:49.94><04:50.12><04:53.12>Chuyện tình bản thân <04:54.37>Chưa nghe lừa dối<04:56.00><04:56.81>Lời hứa đầu <04:58.06>Chưa đi vào tối<04:59.81><05:00.37>Thì thành tháp <05:01.31>Mang tên tình ái.....<05:03.06><05:03.93>Đón hai đứa <05:04.93>Chúng ta.... Mà... Thôi......<05:07.31><05:07.49>
*

Lâu Đài Tình Ái


Đóng góp: vvkhoa1977
Lời bài hát lâu Đài Tình Ái
Anh sẽ vì em có tác dụng thơ tình áiAnh vẫn gom mây kết thành lâu đàiĐợi chờ một tối trăng như thế nào tớiĐợi chiều quà hôn trên làn tócĐợi một lần không khí đổi mớiĐón hai đứa chúng ta mà thôi.Tinh tú trời cao thành vương miện sángKhai lễ đăng quang, ngoài hành tinh chong đènHoàng hậu về gánh vác quyền quýĐẹp thú vui quân vương vừa ýVà thành tháp mang tên Tình ÁiĐón nhì đứa họ mà thôi.<ĐK:>Em ơi lâu đài tình ái đóChắc không tồn tại trên nai lưng gianAnh đưa em vào bởi tiếng hátChắp song cánh nhung thiên thần.Em ơi thành tháp tình ái đóSáng vào ánh tinh cầu xaCho nên mặc dù nghìn năm quaCòn vấn vương đôi hồn hoa.Anh kết lầu hoa bằng thơ tình áiCho mắt em xanh cho tận muôn đờiChuyện tình mình chưa nghe lừa dốiLời hẹn đầu chưa đi vào tốiThì lâu đài mang thương hiệu Tình ÁiĐón hai đứa bọn họ mà thôi.