QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN

reviews Tin an toàn trật từ hoạt động Công an thức giấc cải cách hành bao gồm liên kết web

sát bên những quy định ví dụ về những quy tắc ứng xử của cán bộ đồng chí trong nội bộ, xử sự với nhân dân, với người vi bất hợp pháp luật, với tổ chức và cá nhân nước ngoài, ứng xử trong gia đình, tại nơi cư trú, vị trí công cộng....

Bạn đang xem: Quy tắc ứng xử của công an nhân dân

Thông tư đã và đang quy định cán bộ đồng chí Công an nhân dân bắt buộc nói và làm theo đúng con đường lối, công ty trương của Đảng, chính sách, pháp luật của phòng nước; Sáu điều chưng Hồ dạy dỗ Công an nhân dân, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật và điều lệnh Công an nhân dân. Tôn trọng, tận tụy giao hàng Nhân dân; tiếp tục liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe chủ ý của dân chúng và chịu sự giám sát và đo lường của Nhân dân.

*

Thông tứ 27 quy định ví dụ về những quy tắc xử sự của cán bộ chiến sỹ so với nhân dân

Đồng thời, yêu mong cán bộ chiến sĩ không được lợi dụng danh nghĩa cơ quan, đơn vị chức năng hoặc chức trách, trách nhiệm được giao để vụ lợi hoặc nhằm mục đích mục đích cá nhân; bao che, tạo điều kiện cho tổ chức triển khai hoặc cá thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Xem thêm: 5 Triệu Nên Mua Điện Thoại Tầm 5 Triệu Tốt Nhất 2018, 5 Triệu Nên Mua Điện Thoại Nào

Không được trao tiền, gia sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, cá thể liên quan tiền đến các bước do mình xử lý hoặc ở trong phạm vi thống trị của mình; không được tận dụng việc tặng kèm quà, nhận kim cương để ăn năn lộ hoặc thực hiện các hành động khác do vụ lợi. Ko được phủ nhận tiếp nhận, xử lý hoặc cố ý trì hoãn, kéo dài thời gian giải quyết và xử lý các yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai và công dân theo chức trách, nhiệm vụ.

*

Thông tứ cũng quy định những quy tắc xử sự của cán bộ đồng chí đối với

người vi phi pháp luật

Để cửa hàng triệt, triển khai và thực hiện tráng lệ và trang nghiêm các câu chữ của Thông tư, chủ tịch Công an thức giấc đã chỉ huy Công an những đơn vị, địa phương đề nghị thực hiện nghiêm túc Thông tư trên. Bên trên cơ sở công cụ về quy tắc ứng xử bình thường của lực lượng CAND, tùy từng đặc điểm, tình hình, chức năng, trọng trách của đơn vị để xây dựng, đề ra các phương pháp và tiêu chí tiếp xúc ứng xử được cho cán bộ đồng chí trong từng solo vị. Đến nay, nhiều đơn vị đã phát hành được bộ quy tắc ứng xử của đơn vị theo các nội dung của Thông tư, phù hợp với trọng trách công tác chăm môn.

Để tham khảo thêm các câu chữ trong Thông tư, Cán bộ chiến sỹ và nhân dân hoàn toàn có thể tham khảo thông tin của Thông tứ theo địa chỉ cửa hàng đường links sau:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-27-2017-TT-BCA-quy-dinh-quy-tac-ung-xu-cua-Cong-an-nhan-dan-361636.aspx