Tgđ bkav nguyễn tử quảng bị điều tra vì xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia
Tin này còn có chuẩn không các cụ?Chuẩn thì quả này Bkis bị đánh rồi