Tuyển sinh sau đại học y dược tphcm 2018


Quyết định số 5528/QĐ-ĐHYD ngày 25 mon 1hai năm 2019 của Hiệu trưởng Đại học tập Y Dược TP. HCM về câu hỏi công nhận xuất sắc nghiệp với cấp bằng thạc sĩ năm 2019 của học tập viên Bác sĩ nội trú khóa 2017 - 2019 với năm nhâm thìn - 2018 (trễ hạn)

1. Quyết định tốt nghiệp cùng cấp bởi thạc sĩ khóa 2017 - 2019.

Bạn đang xem: Tuyển sinh sau đại học y dược tphcm 2018

2. Quyết định giỏi nghiệp với cung cấp bằng thạc sĩ khóa năm nhâm thìn - 2018 (trễ hạn).


Quyết định số 5696/QĐ-ĐHYD ngày 26 mon 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPhường.HCM về Việc thừa nhận tốt nghiệp cùng cấp bằng thạc sĩ năm 2018 của học tập viên Bác sĩ nội trú khóa năm ngoái - 2018
Quyết định số 5694/QĐ-ĐHYD ngày 26 mon 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Đại học tập Y Dược TPhường.Hồ Chí Minh về Việc công nhận xuất sắc nghiệp cùng cấp bởi thạc sĩ năm 2018 của học tập viên trình độ chuyên môn thạc sĩ khóa 2016 - 2018
Quyết định số 5695/QĐ-ĐHYD ngày 26 tháng 1hai năm 2018 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh về bài toán thừa nhận tốt nghiệp cùng cung cấp bởi thạc sĩ năm 2018 của học tập viên chuyên môn thạc sĩ khóa 2015 - 2017 (trễ hạn).
Quyết định số 5526/QĐ-ĐHYD ngày 18 mon 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Đại học tập Y Dược TP. HCM về việc thừa nhận xuất sắc nghiệp và cấp cho bằng thạc sĩ năm 2017 của học viên trình độ chuyên môn thạc sĩ khóa 2015 - 2017.
Quyết định số 5655/QĐ-ĐHYD ngày 29 mon 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPhường. Hồ Chí Minh về bài toán công nhận tốt nghiệp với cấp cho bởi thạc sĩ năm 2017 của học tập viên Bác sĩ nội trú khóa 2014 - 2017
Quyết định số 5557/QĐ-ĐHYD ngày 20 tháng 1hai năm 2017 của Hiệu trưởng Đại học tập Y Dược TP Hồ Chí Minh về bài toán công nhận xuất sắc nghiệp và cấp cho bởi thạc sĩ năm 2017 của học tập viên chuyên môn thạc sĩ khóa 2014 - 2016 (trễ hạn).
Quyết định số 4796/QĐ-ĐHYD ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Đại học tập Y Dược TP HCM về Việc công nhận xuất sắc nghiệp với cung cấp bằng thạc sĩ năm năm 2016 của học viên trình độ chuyên môn thạc sĩ khóa 2014 - năm 2016.

Xem thêm: Làm Sao Để Nhiều Người Biết Đến Facebook Của Mình ? Làm Sao Để Nhiều Người Biết Tới Facebook Của Mình


Quyết định số 4959/QĐ-ĐHYD ngày 26 tháng 1hai năm năm nhâm thìn của Hiệu trưởng Đại học tập Y Dược TP..Hồ Chí Minh về câu hỏi công nhận tốt nghiệp cùng cấp cho bằng thạc sĩ năm 2016 của học viên Bác sĩ nội trú khóa 2013 - năm nhâm thìn.
Quyết định số 4797/QĐ-ĐHYD ngày 12 tháng 1hai năm năm 2016 của Hiệu trưởng Đại học tập Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh về Việc công nhận xuất sắc nghiệp và cấp bởi thạc sĩ năm năm 2016 của học tập viên trình độ chuyên môn thạc sĩ khóa 2013 - 2015 (trễ hạn).
Quyết định số 4704/QĐ-ĐHYD-SĐH ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP..Hồ Chí Minh về bài toán thừa nhận giỏi nghiệp và cấp bởi thạc sĩ năm năm ngoái của học viên trình độ chuyên môn thạc sĩ khóa 2013 - 2015.
Quyết định số 4832/QĐ-ĐHYD-SĐH ngày 30 tháng 1hai năm năm ngoái của Hiệu trưởng Đại học tập Y Dược TP. Hồ Chí Minh về Việc thừa nhận xuất sắc nghiệp cùng cấp cho bằng thạc sĩ năm năm ngoái của học tập viên Bác sĩ nội trú khóa 2012 - năm ngoái.
Quyết định số 4705/QĐ-ĐHYD-SĐH ngày 17 mon 12 năm năm ngoái của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP HCM về câu hỏi công nhận xuất sắc nghiệp với cung cấp bởi thạc sĩ năm 2015 của học viên chuyên môn thạc sĩ khóa 2012 - 2014 (trễ hạn).
Giới thiệu Thông báo Bác sĩ nội trú Chulặng khoa cấp cho I Chulặng khoa cung cấp II Thạc sĩ Tiến sĩ Lịch cấp phép bằng Câu hỏi thường xuyên chạm chán Liên hệ
*

ĐC: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPhường. Hồ Chí Minh